תהליך פתיחת אתר...
שלב:
שלב 1 - יש לבחור את תבנית העיצוב של האתר ואז ללחוץ על "המשך"...
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה
  הגדלה